top of page

WITAJ NA MOJEJ STRONIE

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysu lub zaburzeń psychicznych.

Myśli
Tło
Ewelina Rozynek-Gajewska, pscyholog kliniczny, poznań
PSI

Ewelina
Rozynek-Gajewska

O MNIE

Jestem specjalistką psychologii klinicznej, psychoterapeutką systemową oraz biegłą sądową. Ukończyłam:

  • jednolite studia magisterskie na kierunku: Psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • czteroletni kurs specjalizacyjny na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu zakończony Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym

  • szkołę psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując od 2017 r. na jednym z oddziałów ogólnopsychiatrycznych Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie, opiniując w sprawach cywilnych i karnych oraz w gabinecie prywatnym.

Przykładam ogromną wagę do nieustannego podnoszenia poziomu swoich kompetencji uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach dla specjalistów. Na co dzień pracuję zarówno indywidualnie jak i z parami. Prowadzę również terapię rodzin oraz tematyczne warsztaty i spotkania psychoedukacyjne dla zorganizowanych grup.

USŁUGI

Konsultacja
psychologiczna

250 ZŁ, 50 MIN

Obejmuje początkową fazę spotkań - zwykle zajmuje od jednej do trzech pierwszych wizyt, w trakcie których identyfikowany jest problem, z którym zgłasza się Pacjent (wstępna diagnoza)  i na tej podstawie określana jest najbardziej trafna aktualnie forma pomocy (poradnictwo, psychoterapia, pogłębione badanie psychologiczne). 

Poradnictwo psychologiczne

250 ZŁ, 50 MIN

Forma spotkań przeznaczona dla osób bez zaburzeń psychicznych doświadczających przejściowych trudności w funkcjonowaniu, powstałych często na skutek normatywnych kryzysów rozwojowych. Czas trwania: od kilku do kilkunastu spotkań.

Badanie psychologiczne

WYCENA INDYWIDUALNA

Składowa pełnej diagnozy psychologicznej we wcześniej ustalonym zakresie (np. rodzaj organizacji osobowości, poziom funkcjonowania poznawczego, diagnoza ADHD etc.) z uwzględnieniem wskazań do przeprowadzenia tego rodzaju badania - wniosków z konsultacji, dotychczasowych spotkań bądź skierowania przez prowadzącego lekarza psychiatrę.

Psychoterapia indywidualana

250 ZŁ, 50 MIN

Forma spotkań przeznaczona dla osób prezentujących objawy zaburzenia psychicznego bądź zaburzenia osobowości, obejmująca cykl regularnych spotkań o częstotliwości 1 spotkanie co 2 tygodnie. Czas trwania: od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy w zależności od natężenia problemu oraz przyjętych celów terapeutycznych - ustalanych wspólnie z Pacjentem. Często powodem zgłoszenia się na psychoterapię indywidualną jest sugestia prowadzącego lekarza psychiatry choć nie jest to warunkiem koniecznym.

Psychoterapia
par

300 ZŁ, 50 MIN

Forma spotkań przeznaczona dla osób doświadczających trudności w relacji romantycznej, obejmująca cykl regularnych spotkań o częstotliwości 1 spotkanie co 2 tygodnie. Czas trwania: od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy w zależności od natężenia problemu oraz przyjętych celów terapeutycznych - ustalanych wspólnie z parą zgłaszającą się po pomoc; spotkania odbywają się zawsze w trzyosobowym składzie.

Psychoterapia
rodzinna

350 ZŁ, 80 MIN

Forma spotkań przeznaczona dla całego systemu rodzinnego, który przejawia trudności w funkcjonowaniu, obejmująca cykl regularnych spotkań o częstotliwości 1 spotkanie co 2 tygodnie. Często zalecana gdy osobą przejawiająca objawy zaburzenia psychicznego lub przewlekłej choroby somatycznej (np. astma, cukrzyca) jest niepełnoletni członek rodziny. Czas trwania: od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy w zależności od natężenia problemu oraz przyjętych celów terapeutycznych - ustalanych wspólnie z rodziną zgłaszającą się po pomoc; spotkania odbywają się najczęściej w pełnym składzie - udział poszczególnych członków rodziny pozostaje jednak dobrowolny.

ADRES

ul. Wspólna 27,

61-479 Poznań

TELEFON

+48 609 775 115

Ze względu na charakter pracy proszę o kontakt SMS, oddzwonię.

OPINIE

Znany Lekarz Logo
bottom of page